Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2016

Reposted frombluuu bluuu

September 27 2016

4536 9259 500
Reposted bybaghera baghera
4535 5807 500
Reposted bywhatkatefeelduszpeoplealwaysleaveepodkreslajmniesmallfurryanimalsgatheredtogetherIzzy721lovesweetsMargheRita86asylopathkaatmontepovideomysteriousshadowlaparisienneinvisibilitytysiacsercjednobicieyourhornyalliwantisyouforgettoregret
4534 5729 500
4533 0b70
Reposted frombluuu bluuu
Przeszłość jest jak lusterko wsteczne w aucie. Dobrze jest czasem spojrzeć i zobaczyć, jak daleko zajechaliśmy, ale jeśli zaczniemy za długo się przyglądać...możemy nie zauważyć tego, co przed nami.
— Gabriela Gargaś – Namaluj mi słońce
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
7512 95da
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viamef2106 mef2106
Reposted fromfitvet fitvet viamef2106 mef2106

September 25 2016

grafika window, vintage, and room
Reposted fromweightless weightless viashakeme shakeme
0110 8874
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
8681 753f 500
Reposted fromrol rol viashakeme shakeme
9814 3ee1
9807 4f94
9804 c9c8 500
9803 b3f4 500
Reposted bydeadlynitroventSoulwoodlovely-wildnesssimsowa
9802 36dd 500
Reposted bybipolar-disorder bipolar-disorder
Nie próbuj, rób! Jeżeli bierzesz się za coś z myślą, że i tak się nie uda, to najprawdopodobniej się nie uda. Musisz wierzyć, że dasz radę i zawsze dawać z siebie sto procent, a zobaczysz, że taka zmiana nastawienia potrafi czynić cuda.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaqfxincognito qfxincognito
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl