Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

Poznałem sporo osób, które były ode mnie bogatsze. Rozmawiałem z nimi bez specjalnej spiny w dupie. Bo co z tego, że ktoś ma większy sos? Jeśli walczysz z kimś na jego boisku, porównujesz zasoby, których wiadomo, że tamta druga strona ma więcej, to od razu przegrałeś. Od razu przegrałaś. Ale na 100 proc. jesteś w czymś lepszy od kogoś kto, ma po prostu więcej pieniędzy. Może potrafisz lepiej jeździć samochodem. Może potrafisz naprawić ten samochód. Możesz potrafisz śpiewać, malować, pisać, gotować, dawać dupy, recytować etc. Może zwyczajnie jesteś od tego gościa szczęśliwsza. Bo masz ludzi, którzy cię kochają. 

Te rzeczy porównuj. Te rzeczy eksponuj, rozmawiając z kimś, kto wyżej sra niż dupę ma, bo kupił sobie kawałek blachy i cztery koła a do tego jacht i sześć kilo silikonu na kajucie. Czytasz to teraz i mogę ci powiedzieć, że na 100 proc. jesteś w czymś lepszy ode mnie.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2018/05/23/dlaczego-przybywa-ludzi-ktorzy-maja-poczucie-ze-sa-gorsi-od-innych/#more-3792
Reposted frompanikea panikea viakotfica kotfica
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viakotfica kotfica
twitter, facebook, tumblr, instagram, and linkedin
Reposted fromfightling fightling viakotfica kotfica
9773 771b
Reposted fromheroes heroes viakotfica kotfica
6499 3911 500
5829 f6f2 500
Reposted fromHereName HereName viakotfica kotfica

February 02 2018

Reposted fromshakeme shakeme
8202 f1f3 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
9534 7aed 500
Reposted fromxiulric xiulric viakotfica kotfica
1096 963c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaquotes quotes
1369 d7e2
Reposted fromposzum poszum viapanimruk panimruk
6312 c13c

December 25 2017

6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaiga-xvl iga-xvl
9343 499c 500
Przesilenie
Dramat w dwóch zasłonach
Reposted fromEmisja Emisja viaiga-xvl iga-xvl
0695 8a3b 500
Deer came to the store and got some biscuits.
After half an hour he returned with his family.
Colorado, US.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakotfica kotfica
Reposted frombluuu bluuu viakotfica kotfica
0229 8b53 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica
Reposted fromcorvax corvax viaiga-xvl iga-xvl

December 21 2017

Reposted fromshakeme shakeme viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl