Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

3917 ce18
Reposted fromsarazation sarazation vialubie-lato lubie-lato
Berliński klub, londyński deszcz,
muzea pełne wielkich dzieł,
koncerty, szał, metra ścisk co dnia.
I każdy słońca wschód wyjęty z tła
ze zdjęć, na których jestem sam na sam
z innym kimś.

Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też
i nic już więcej nie zachwyci mnie,
bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też...

Jesienią Lwów, a latem Gdańsk
i modny plac z tysiącem barw,
co mienią się w świetle lamp przez noc.
I każdy słońca wschód wyjęty z tła
ze zdjęć, na których jestem sam na sam
z innym kimś.

Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też
i nic już więcej nie zachwyci mnie,
bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też...

Dalszy ciąg, następna część,
to wszystko co przed nami jest,
twarzą w twarz, zawsze wprost, bez przerw.
I każdy serca bunt zmieniony w kadr
z filmu dla niedoszłych par sprzed lat
z wielu miejsc...
— Kortez, "Nic tu po mnie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
8042 81ad
Reposted byLevante Levante
8041 755b
8039 5149
8028 32e8
Reposted byseaweed seaweed
8027 3b0c
Reposted byseaweed seaweed
8026 17c5
Reposted byseaweedzEveR
8025 a87a
8022 1be1
Reposted byhash hash

March 24 2017

Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
7043 d195
Reposted bylanabananapati2k6
7004 a799
Reposted byslid0 slid0
6616 681f
6297 ba99
6292 b080
Reposted bylaparisiennejasminnie12czerwcaonelastback
6286 2823
Reposted bypati2k6 pati2k6
6285 3f37
Reposted bymalajnainabvdpati2k6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl