Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

0642 f616
Reposted byaniuszka aniuszka
2611 068f 500
Reposted fromochgod ochgod
2775 b070 500
Reposted frombrumous brumous viakotfica kotfica
9204 7f3a 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
8218 6aee
Reposted frombrumous brumous viakotfica kotfica
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha a mimo to rani. Rani siebie i drugą osobę, nie wiedząc kogo bardziej i dlaczego. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu. 
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viakotfica kotfica
2595 fc03 500
Reposted fromdivi divi viakotfica kotfica
0407 8594 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
2233 b8f7 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
Swoją drogą zawsze jest jakieś "tylko że"; założę się, że wszystkie największe osobiste tragedie tego zasranego świata zaczynają się od zwrotu "tylko że".
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viakotfica kotfica
9829 14ab 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
2687 8b75 500

neckkiss:

LOVE

Reposted fromAmericanlover Americanlover viakotfica kotfica
2129 036b 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

Reposted fromdobby dobby viakotfica kotfica
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaiga-xvl iga-xvl
2069 4e24 500
Reposted fromGaugan Gaugan viaiga-xvl iga-xvl
9907 8e2f 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl