Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2017

6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaiga-xvl iga-xvl
9343 499c 500
Przesilenie
Dramat w dwóch zasłonach
Reposted fromEmisja Emisja viaiga-xvl iga-xvl
0695 8a3b 500
Deer came to the store and got some biscuits.
After half an hour he returned with his family.
Colorado, US.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakotfica kotfica
Reposted frombluuu bluuu viakotfica kotfica
0229 8b53 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica
Reposted fromcorvax corvax viaiga-xvl iga-xvl

December 21 2017

Reposted fromshakeme shakeme viakotfica kotfica
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viazupelnie zupelnie
Reposted fromantichris antichris viazupelnie zupelnie
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viakotfica kotfica
4394 762b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viakotfica kotfica
1249 dcfe
Reposted fromGIFer GIFer viakotfica kotfica
0335 a7f8
Reposted fromcountingme countingme viakotfica kotfica
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
Reposted fromantichris antichris viakotfica kotfica
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
Reposted fromorchis orchis viakotfica kotfica
4472 6a3a 500
Reposted fromslodziak slodziak viakotfica kotfica

December 06 2017

Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl